Najnovije

 

 OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

 

11. svibnja 2020.

Centar za socijalnu skrb Županja od 11.05.2020. godine obavlja sve poslove iz djelokruga rada Centra, uz pridržavanje uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije koronavirusa (covid-19), izdanih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na dan: 08.05.2020. godine.

Molimo korisnike da i nadalje koriste elektroničke načine komunikacije s Centrom prema izdanoj obavijesti od 20.03.2020.g., a rad s korisnicima u zgradi odvija se sukladno izdanim uputama.

Svi korisnici dužni su poštivati i postupati po jasnim uputama za ulazak u prostor Centra.

  


 

20. ožujka 2020.

Slijedom pojave epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a u cilju spriječavanja pojave daljnjeg širenja, Centar za socijalnu skrb Županja zaprima samo stranke koje dolaze zbog žurnih i neodgodovih razloga.

Upućuju se svi da za komunikaciju sa stručnim radnicima Centra prvotno koriste elektroničke puteve komunikacije i to na službeni:

telefon: 032/832-160,

fax.: 032/831-450

e-mail: css-zupanja@socskrb.hr

 

Nakon prvotne komunikacije sa stručnim radnikom, daljnje rješavanje Vaših upita ili zahtjeva rješavat će te po uputi stručnog radnika.

Za podnošenje zahtjeva i drugu komunikaciju s Centrom molimo da u što većoj mjeri koristite službene obrasce Centra, objavljene i u dijelu „Obrasci i dokumenti“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Županja adresa: http://www.czsszupanja.hr/

Sve zahtjeve i pismena zaprimamo i elektroničkim putem na e-mail: css-zupanja@socskrb.hr ili fax: 032/831-450.

Također, sekundarno možete koristiti i kontakte objavljene u dijelu „Kontakt“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Županja adresa: http://www.czsszupanja.hr/.

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2021...
Financijski izvještaj 01.01.2020. - 31.12.2020....
Bilješke uz financijska izvješća - 01.01.2020. - 31.12.2020....
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu...

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2020
Centru za socijalnu skrb vrijedno priznanje struke

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let