// // //

Najnovije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu...
Plan nabave Centra za socijalnu skrb Županja za 2020. godinu...
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1...
Financijski plan rashoda poslovanja Centra za socijalnu skrb Županja za 2019. godin...

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let