CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
Ž U P A N J A

KLASA: 112-01/17-01/6
URBROJ: 2196-126/2-18-38
Županja, 26. siječnja 2018. godine

 

Temeljem Odluke ravnatelja Centra za socijalnu skrb Županja, KLASA: 112-01/17-01/6, URBROJ: 2196-126/2-18-4 od 12. siječnja 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi sljedeću

 

O B A V I J E S T

Kandidati (osobe koje ispunjavanju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu /urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina su:

  1. Janja Ursić iz Vrbanje, Kolodvorska 113,
  2. Nikolina Đurović iz Županje, Mladena Pozajića 10,
  3. Elvis Josip Nedanoski iz Županje, Marka Oršolića 5,
  4. Mirela Reljanović iz Bošnjaka, Lj. Gaja 166,
  5. Marija Miličić iz Županje, M. Pozajića 45c,
  6. Dubravka Jelović Vincetić iz Bošnjaka, M. A. Reljkovića 9,

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-01/17-01/6, URBROJ: 2196-126/2-18-5 od 15. siječnja 2018. godine, održat će se u Centru za socijalnu skrb Županja, Dr. Franje Račkog 30c, u petak, 2. veljače 2018. godine, s početkom u 8,30 sati.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina sastoji se od:

  1. praktične provjere sposobnosti i vještine rada na osobnom računalu (Word)
  2. praktične provjere znanja Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine broj: 7/2009.)
  3. razgovora s povjerenstvom (intervju)

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina (od točke 1. do točke 3.) vrednuje se bodovima od 0 do 10 te je moguće ostvariti maksimalni broj bodova 30.

 

POVJERENSTVO

Naše pomoći

Aktualno

Česta pitanja