Ovdje možete vidjeti odgovore na Vaša najčešća pitanja, a kako nam je od izuzetne važnosti otkloniti svaku nedoumicu i ispraviti sve zablude u svezi ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi, cilj nam je redovito odgovarati na Vaša najčešća pitanja, kako bi u kontinuitetu Vama i široj javnosti ponudili istinitu i kvalitetnu informaciju.

 

 

 

 

Vaše pismeno ćemo razmotriti i ukoliko iz njega nedvojbeno proizlazi koje pravo tražite otvorit ćemo postupak za priznavanje prava s danom prijema.

Zakon o socijalnoj skrbi ne precizira koliko puta godišnje netko može ostvariti jednokratnu pomoć, tj. jednokratnu pomoć može ostvariti svatko tko zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane uz rođenje djeteta, školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i sl.

Nema razlike u provođenju postupka. Jedina moguća razlike je u datumu od kada se pravo priznaje? Dan podnošenja zahtjeva je dan kojim ćete ostvariti pravo ukoliko udovoljavate svim potrebnim uvjetima, dok po službenoj dužnosti to može biti nešto kasnije jer će u pravilu proći neko vrijeme dok ne utvrdimo o čemu je točno riječ i za koje pravo ispunjavate uvjete da bi se pokrenu konkretan postupak.

Na žalost susjed ne može podnijeti zahtjev. Umjesto Vas to, prema Zakonu o socijalnoj skrbi, može učiniti netko od slijedećih osoba; bračni drug, punoljetno dijete, roditelji, skrbnik ili za udomljene osobe udomitelji.

Ako centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji-korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi NN 33/12, većeg broja djece, starije teško pokretne osobe ili za zadovoljenje neke druge osnovne životne potrebe, obitelj ima pravo na pomoć za uzdržavanje.

Da. Jednokratna pomoć do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba (a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika) odobrava se osobi koja je snosila troškove pogreba korisnika pomoći za uzdržavanje.

Da. Imate pravo na potporu za troškove smještaja u učeničkom domu. Centar za socijalnu skrb priznaje pravo na troškove smještaja u učeničkom domu kao potporu za obrazovanje člana obitelji polaznika srednje škole, ako obitelj ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje. Osim toga Centar za socijalnu skrb može jednom godišnje odobriti jednokratnu novčanu potporu za nabavku obveznih školskih udžbenika za osnovne i srednje škole, u vrijednosti 50% vrijednosti od popisa odabranih novih školskih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za određeni razred prema konačnoj listi škole, ako to pravo niste ostvarili po drugoj osnovi.

Naše pomoći

Aktualno

Česta pitanja