// // //

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Udomitelj je predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža usluge skrbi udomljenom korisniku, na čije se ime daje dozvola za obavljanje udomiteljstva i koji sklapa udomiteljski ugovor, u skladu s Zakonom o udomiteljstvu (N.N. br.50/11 i 78/12).

 

Tko može postati udomitelj odraslih osoba?

Udomitelj može biti svaka odrasla osoba koja zadovoljava osnovne uvjete propisane Zakonom o udomiteljstvu:

 • mora biti hrvatski državljanin
 • biti punoljetan
 • imati prebivalište u RH
 • imati poslovnu i zdravstvenu sposobnost
 • imati završenu najmanje OŠ
 • imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba
 • imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva

 

Vrste udomiteljstva:

Udomiteljstvo prema potrebama korisnika:

 • Tradicionalno
 • Specijalizirano
 • Hitno
 • Povremeno

Udomiteljstvo prema statusu udomitelja:

 • Srodničko
 • Nesrodničko

 

Što radi udomitelj/ica odraslih osoba?

Udomitelj i udomiteljska obitelj pružaju osobi koja im je upućena na smještaj usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njegu, čuvanja, organiziranja slobodnog vremena, prijevoza te druge usluge ovisno o potrebama osobe.

Sva važnija pitanja oko brige za udomljenu odraslu osobu udomitelj mora uređivati sporazumno sa Centrom, drugim pružateljima usluga te članovima vlastite obitelji korisnika, kada je to moguće.

 

Načela udomiteljstva:

 1. Načelo obiteljskog okruženja: korisnik ostvaruje osnovnu i specifičnu skrb i potporu te postaje ravnopravni član udomiteljske obitelji
 2. Načelo održivosti socijalnih veza: smještaj u lokalnoj zajednici, radi održivosti obiteljskih i drugih soc. veza
 3. Načelo uključenosti: korisnik ima aktivnu ulogu u zadovoljavanju svojih potreba
 4. Načelo najboljeg interesa za korisnika: pri utvrđivanju potrebe i okolnosti za smještaj korisnika, polazi se od njegovih potreba.

“Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.”

Ivo Andrić

 

Razmišljate o tome da postanete udomitelj/ica odraslih osoba?

Želite pružiti brigu, pažnju i siguran topli dom odrasloj osobi koja zbog bolesti, starosti ili nemoći više nije u mogućnosti živjeti samostalno u svom domu?

Strpljiva ste, zrela, stabilna i emocionalno topla osoba? Hrabri ste, svjesni mogućih izazova i imate volje učiti, educirati se i nositi s lijepim i onim manje lijepim aspektima brige o drugoj osobi?

Ako je Vaš odgovor na ova pitanja potvrdan, onda je udomiteljstvo nešto o čemu biste mogli ozbiljno razmisliti!

 

Što učiniti?

Prije svega, javite se nadležnom Centru za socijalnu skrb, gdje će Vam stručna osoba pružiti ključne informacije. Nakon toga, ako se odlučite postati udomiteljem pružit će Vam stručnu procjenu, a odabranim udomiteljima program edukacije.

Ukoliko imate neka dodatna pitanja ili ste neodlučni, obratite nam se telefonom na broj 032/832-160 ili 032/831-328 (Olgica Baotić, soc. radnica) ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.!

 

„Mladi za budućnost“ je trogodišnji program usmjeren podizanju kvalitete života nezaposlenih mladih koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja kroz njihovo osnaživanje za zapošljavanje i/ili poticanje na nastavak školovanja.

Programom će se obuhvatiti mladi izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja koji nisu zaposleni (NEET skupina) na području grada Županje i općina Gunja, Vrbanja, Drenovci, Bošnjaci, Babina Greda, Štitar, Gradište i Cerna. To je ruralno i slabije razvijeno urbano područje u kojem ne postoje slične aktivnosti usmjerene mladima iz NEET skupine.

Program će obuhvatiti sve mlade u dobi od 15 do 30 godina.

Opširnije...

Anketa...


Međunarodni ugovor koji je na globalnoj razini utjecao na promjenu društvenog pa i pravnog shvaćanja osoba s invaliditetom je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom iz 2006. godine. Konvencija je donesena na razini Ujedinjenih naroda 13. prosinca 2006. godine, a otvorena za potpise 30. ožujka 2007. godine dok je stupila na snagu 3. svibnja 2008. godine. Konvencija je međunarodni ugovor koji je prvog dana potpisalo najviše država i prvi je globalni međunarodni ugovor koji je bio otvoren za potpis i regionalnim organizacijama, pa ga je potpisala i Europska unija. Republika Hrvatska je ratificirala Konvenciju već 2007. godine.

Predmet Konvencije nisu pojedina nova ljudska prava koja već ne postoje u drugim međunarodnim dokumentima, nego Konvencija pojašnjava koje su obveze država s obzirom na postojeća prava za koja je uočeno da se učestalo krše ili uskraćuju osobama s invaliditetom.

Svrha Konvencije je promicanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom i promicanje poštivanja njihovog urođenog dostojanstva.

Opća načela Konvencije su

1) poštivanje urođenog dostojanstva,

2) poštivanje osobne autonomije – uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba,

3) nediskriminacija,

4) puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo,

5) poštivanje razlika i prihvaćanje osoba s invaliditetom kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti,

6) jednakost mogućnosti,

7) pristupačnost,

8) jednakost između muškaraca i žena,

9) poštivanje razvojnih sposobnosti djece s teškoćama u razvoju i

10) poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje vlastita identiteta.

Navedena načela trebaju služiti kao smjernice u tumačenju i provedbi Konvencije.

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Udomitelj je predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža usluge skrbi udomljenom korisniku, na čije se ime daje dozvola za obavljanje udomiteljstva i koji sklapa udomiteljski ugovor, u skladu s Zakonom o udomiteljstvu (N.N. br.50/11 i 78/12).


Tko može postati udomitelj djece?

Udomitelj može biti svaka odrasla osoba koja zadovoljava osnovne uvjete propisane Zakonom o udomiteljstvu:

 • mora biti hrvatski državljanin
 • biti punoljetan
 • imati prebivalište u RH
 • imati poslovnu i zdravstvenu sposobnost
 • imati završenu najmanje OŠ
 • imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba
 • imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva

Najvažniji je uvjet za udomitelje da vole djecu i da su spremni podijeliti svoje vrijeme, energiju i toplinu s onima kojima to nedostaje!

Što radi udomitelj/ica djece?

Udomitelj i udomiteljska obitelj pružaju djetetu koje im je upućeno na smještaj usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njegu, čuvanja, odgoja, organiziranja slobodnog vremena, prijevoza te druge usluge ovisno o potrebama djeteta.

Sva važnija pitanja oko brige i odgoja udomljenog djeteta udomitelj/ica mora uređivati sporazumno s njegovim roditeljima, skrbnikom ili CZSS.

Kako postati udomitelj/ica?

Svaka osoba koja se želi baviti udomiteljstvom podnosi zahtjev za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva CZSS prema mjestu prebivališta. Zatim Tim za udomiteljstvo daje stručnu ocjenu o ispunjavanju propisanih uvjeta. Udomitelji tada imaju obavezu proći osposobljavanje, nakon kojeg dobivaju dozvolu za obavljanje udomiteljstva. Vjerujemo da razumijete koliko je važno temeljito provjeriti hoće li dijete doista biti smješteno u dobru i pouzdanu zamjensku obitelj. Jer djetetu koje je već iznevjereno od strane svojih nabližnjih najmanje od svega treba još jedno loše iskustvo! 

Udomitelji bi trebali:

 • Biti osobe koje su spremne preuzeti značajnu ulogu u životu djeteta, kroz kraće ili dulje razdoblje
 • Moći uvažavati emocije djeteta prema njegovoj primarnoj obitelji i pomoći mu da održi kontakte s rodbinom
 • Poštivati djetetovo podrijetlo, kulturu i svaku drugu moguću posebnost
 • Aktivno i timski surađivati s djetetovim skrbnikom, socijalnim radnikom i drugim stručnjacima u praćenju napretka djeteta i donošenju važnih odluka veznih za dijete

„Dijete uvijek može odraslog naučiti trima stvarima: da bude veseo bez razloga, da bude uvijek nečim zabavljen i da se zna svom snagom zauzeti za ono što želi.”

Coelho

Razmišljate o tome da postanete udomitelj/ica djece?

Želite pružiti brigu, pažnju i siguran topli dom dječaku ili djevojčici koji ne mogu odrastati uz svoje biološke roditelje?

Strpljiva ste, zrela, stabilna i emocionalno topla osoba? Hrabri ste, svjesni mogućih izazova i imate volje učiti, educirati se i nositi s lijepim i onim manje lijepim aspektima brige o djetetu?

Ako je Vaš odgovor na ova pitanja potvrdan, onda je udomiteljstvo nešto o čemu biste mogli ozbiljno razlisliti!

Što učiniti?

Prije svega, javite se nadležnom Centru za socijalnu skrb, gdje će Vam stručna osoba pružiti ključne informacije. Nakon toga, ako se odlučite postati udomiteljem pružit će Vam stručnu procjenu, a odabranim udomiteljima program edukacije.

Pročitajte više o tome na:

www.udomiteljstvozadjecu.hr --> (Pod „Korisne informacije”)  

Ukoliko imate neka dodatna pitanja ili ste neodlučni, obratite nam se telefonom na broj 032/832-160 ili 032/831-328 (Olgica Baotić, soc. radnica) ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.!

 


Centar za socijalnu skrb Županja

Dr. Franje Račkog 30c

32270 Županja


 

Istaknuto

Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html
Postani udomitelj
Postani udomitelj

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let