// // //

 

PRIČA O IQBAL MASIH (1982-1995)

Iqbal Masih je pakistanski dječak prodan u industriju proizvodnje tepiha te je postao dijete-rob kada je imao samo 4 godine i to za protuvrijednost 12 američkih dolara. Svezan za tkalački stan u malom mjestu Murdike, bliizu Lahorea, bio je prisiljen raditi 12 sati dnevno, bez dovoljno hrane i njege.

Dječak je bio izrazito niskog rasta za svoju dob - s 12 godina izgledao je kao šestogodišnje dijete.

S 10 godina pobjegao je iz brutalnog ropstva i priključio se Fronti za oslobođenje od prisilnog rada u Pakistanu.

Američki Kongres uspostavio je godišnju nagradu “Iqbal Masih Award for the Elimination of Child Labor” 2009.

Međunarodni dokumenti koji trebaju zaštiti djecu od prisilnog rada:

 • Konvencija o pravima djeteta (1989.)
  Fakultativni protokol o trgovini djecom, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji (2009.)
 • Konvencija br. 182. o najgorim oblicima dječjeg rada (1999.),
  174 države, među njima i RH
 • Deklaracija kojom se poziva na akciju sprječavanja i zaustavljanja seksualnog iskorištavanja djece i adolescenata (2008.)
  WORLD CONGRESS III Against Sexual Exploitation of Children and Adolescents (Rio de Janeiro, 2008.)
 • Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (2007./2010.)
  17 država-stranaka, među njima i Hrvatska
 • UNICEF Innocenti Research Center, Sexual abuse and exploitation of children through the Internet and other information and communication technologies, 2010.-2011.
 • Posebni predstavnik Glavnog tajnika o nasilju protiv djece
 • “Together for Girls”
  inicijativa da se zaustavi seksualno nasilje
 • Vodič za zaštitu djece od seksualnog iskorištavanja u turizmu
  Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism

 

 


 

 

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let