CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
KLASA: 112-01/22-01/4
URBROJ: 2196-126/2-22-12
Županja, 25. listopada 2022. godine

 

Temeljem Odluke ravnatelja Centra za socijalnu skrb Županja, KLASA: 112-02/22-01/4, URBROJ: 2196-126/2-22-1 od 12. listopada 2022. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Kandidati (osobe koje ispunjavanju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu /urednu i pravodobnu prijavu na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto socijalnog radnika) koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina su:

1. KATARINA JURIĆ IZ GRADIŠTA, KRALJA ZVONIMIRA 97A,

2. IVONA KOSIĆ IZ ŽUPANJE, I. GUNDULIĆA 82 i

3. KRISTINA BIĆANIĆ IZ ROKOVACA, JOZE IVAKIĆA 39A

 

DETALJNIJE:

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
KLASA: 112-02/21-01/8
URBROJ: 2196-126/2-21-7
Županja, 6. prosinca 2021. godine

 

Temeljem Odluke ravnatelja Centra za socijalnu skrb Županja, KLASA: 112-02/21-01/8, URBROJ: 2196-126/2-21-1 od 16. studenog 2021. godine za primanje u radni odnos socijalnog radnika na neodređeno puno radno vrijeme, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Kandidati (osobe koje ispunjavanju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu /urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) prijavljeni na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-02/21-01/8, URBROJ: 2196-126/2-21-2 od 19. studenog 2021. godine koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina su:

1. JELENA PUHEK IZ ŽUPANJE, MLADENA POZAJIĆA 69

 

DETALJNIJE:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).  

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

 

 

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let