Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).  

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
KLASA: 112-02/21-01/8
URBROJ: 2196-126/2-21-7
Županja, 6. prosinca 2021. godine

 

Temeljem Odluke ravnatelja Centra za socijalnu skrb Županja, KLASA: 112-02/21-01/8, URBROJ: 2196-126/2-21-1 od 16. studenog 2021. godine za primanje u radni odnos socijalnog radnika na neodređeno puno radno vrijeme, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Kandidati (osobe koje ispunjavanju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu /urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) prijavljeni na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-02/21-01/8, URBROJ: 2196-126/2-21-2 od 19. studenog 2021. godine koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina su:

1. JELENA PUHEK IZ ŽUPANJE, MLADENA POZAJIĆA 69

 

DETALJNIJE:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
KLASA: 112-02/21-01/3
URBROJ: 2196-126/2-21-16
Županja, 10. kolovoza 2021. godine

 

Temeljem Odluke ravnatelja Centra za socijalnu skrb Županja, KLASA: 112-02/21-01/2, URBROJ: 2196-126/2-21-1 od 14. lipnja 2021. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi slijedeću

 

O B A V I J E S T

 

Razgovor s Povjerenstvom (intervju) održat će se 12. kolovoza 2021. godine u Centru za socijalnu skrb Županja, Dr. Franje Račkog 30c s početkom u 7:30 sati.

Razgovor (intervju) obavit će se sa slijedećim kandidatima:

1. MARKO OSTROGONAC IZ ŽUPANJE, J. J. STROSSMAYERA 31

2. MIHAELA BIČANIĆ IZ ROKOVACA, VINKOVAČKA 79 

 

POVJERENSTVO

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let