KLASA: 112-01/17- 01/6
URBROJ: 2196-126/2- 18-5 od 15. siječnja 2018.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA, raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

- na radno mjesto administrativnog referenta - radno mjesto III vrste, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Naše pomoći

Aktualno

Česta pitanja