CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
Dr. Franje Račkog 30C, Županja
OIB: 08142078422

KLASA: 406-01/18-02/11
URBROJ: 2196-126/2-18-3
Župania, 10.08.20l8.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(evidencijski broj EU-2/18)

 

Predmet nabave: radovi rekonstrukcije prostora CZSS Županja

Opis predmeta nabave: radovi rekonstrukcije prostora CZSS Županja podrazumjevaju slijedeće radove sukladno pratećem troškovniku i to:

  • Građevinsko-obrtnički radovi a koji uključuju: radove demontaže i rušenja; zidarske i gipskartonske radove; stolarske radove; podopokrivačke radove; keramičke radove; soboslikarske ličilačke radove; te unutarnji razvod vodovoda i kanalizacije
  • elektrotehnički radovi

 

Detaljni poziv:

Poziv na dostavu ponude

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Ponudbeni list

Troškovnik

Skupna izjava ponuditelja

Izjava o nekažnjavanju

Naše pomoći

Aktualno

Česta pitanja