// // //

Najnovije

Izmjene i dopune pravilnika o provo?enju postupka jednostavn...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2018. go...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2019. go...
Financijski plan rashoda poslovanja CZSS upanja za 2019. go...

Centar za socijalnu skrb Županja smješten je u središtu grada u novom, namjenski građenom objektu 1997.godine.

U prošlosti su se poslovi socijalne skrbi obavljali u okviru nadležnog tijela pri tadašnjoj Skupštini općine Županja sve do 01. srpnja 1975. godine kada je osnovan Centar za socijalni rad Županja. Od početka 1998. godine ustrojen je kao Centar za socijalnu skrb Županja koji je javna ustanova pravna osoba, osnovan rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, upisan u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi, koje vodi nadležno ministastvo.

Mjesna nadležnost Centra obuhvaća 52.350 stanovnika  u ukupno 16 naselja, odnosno 8 općina (Bošnjaci, Babina Greda, Cerna, Drenovci, Štitar, Gradište, Gunja i Vrbanja) i Grad Županja U Centru je trenutačno uposleno ukupno 26 radnika.


Čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana na području našeg djelovanja koji će mu garantirati ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ŽUPANJA 

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let