// // //

Najnovije

Izmjene i dopune pravilnika o provo?enju postupka jednostavn...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2018. go...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2019. go...
Financijski plan rashoda poslovanja CZSS upanja za 2019. go...

Poštovani korisnici usluga CZSS Županja,

ova Povelja Vas upućuje na razinu usluga koju možete očekivati od CZSS Županja.
Ona Vas također upućuje na to što mi očekujemo od Vas.

1. UVOD

Kada smo upitali naše korisnike i radnike kako bi željeli da naše usluge izgledaju, dobili smo slijedeće odgovore:

 • da usluge pružamo brzo i učinkovito
 • da pružamo jednostavne i svima dostupne informacije
 • da stručni djelatnici pomažu korisnicima i pritom međusobno surađuju
 • da osiguramo ugodno okruženje u uredima.

 

2. NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA

Mi želimo pružati najbolje usluge koliko je u našoj moći svima koji trebaju našu pomoć.
Mi ćemo:

 • se ophoditi prema Vama s poštovanjem
 • biti nepristrani i Vama na pomoći
 • profesionalno se ponašati
 • preuzeti odgovornost u radu s Vama i činiti sve što je za Vas potrebno
 • uvažavati posebnosti Vaših potreba
 • uključivati Vas u donošenje odluka koja se odnose na Vas i Vašu budućnost
 • štititi Vašu privatnost.

 

3. VAŠA ODGOVORNOST PREMA NAMA

Mi od Vas očekujemo:

 • ophodite se prema nama s poštovanjem i kad nešto pođe u krivom pravcu
 • nećemo tolerirati nasilje, prijetnju i napad, ako bi se tako ponašali zamolit ćemo Vas da napustite ured
 • budite pažljivi i pristojni prema drugim korisnicima
 • dođite na vrijeme na zakazane sastanke
 • ako Vas zamolimo pružite nam više informacija
 • pružite nam istinitu i cjelovitu informaciju na vrijeme
 • izvijestite nas o promjenama i okolnostima koje se tiču Vas ili drugih za koje ste podnijeli zahtjev
 • gledajte pozitivno na mogućnost rješavanja Vašeg problema.

 

4. ZAJEDNIČKE ODGOVORNOSTI

Svi možemo pomoći kod osiguranja ugodnog okruženja, poštujući jedni druge i da pri tome budemo pažljivi i strpljivi.

Redovito ćemo Vas pitati što mislite o našim uslugama jer nam je važno koristiti te informacije kako bi unaprijedili svoje usluge. Prihvaćamo i pozdravljamo Vaše savjete o unapređenju našeg rada, možete nas kontaktirati osobno ili putem telefona.

Ova povelja nema zakonsku snagu, već samo predstavlja dobru volju svih sudionika da je poštuju i u skladu s njom se ponašaju.

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let