// // //

ODLUKA - Pravilnik o radu
ODLUKA - Projekcija financijskog plana Centra za socijalnu skrb Županja za 2017. i 2018. godinu
ODLUKA - Financijski plan Centra za socijalnu skrb Županja za 2016. godinu
ODLUKA - Prijedlog preraspodjele financijskog plana rashoda poslovanja Centra za socijalnu skrb Županja za 2016. godinu

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let