// // //

Izrada i dostava općinskim i prekršajnim sudovima, općinskim državnim odvjetništvima, pa i policiji socioanamnestičkih podataka odnosno socijalne anamneze prije svega orijentiranu na obiteljske prilike osobnosti djeteta ili mlađe punoljetne osobe koja je počinitelj nekog od djela iz prekršajnog ili kaznenopravnog aspekta. Svrha ovog posla je na stručan i kvalitetan način pomoći dijagnosticiranju poroblematike i pronalasku kvalitetnih mjera i postupaka u odnosu na svako dijete pojedinačno.

Istaknuto

Centru za socijalnu skrb vrijedno priznanje struke
Obavijest građanima i korisnicima
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let