Da. Jednokratna pomoć do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba (a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika) odobrava se osobi koja je snosila troškove pogreba korisnika pomoći za uzdržavanje.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2020
Centru za socijalnu skrb vrijedno priznanje struke

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let