CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
KLASA: 112-02/21-01/2
URBROJ: 2196-126/2-21-10
Županja, 2. srpnja 2021. godine

 

Temeljem Odluke ravnatelja Centra za socijalnu skrb Županja, KLASA: 112-02/21-01/2, URBROJ: 2196-126/2-21-1 od 14. lipnja 2021. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Kandidati (osobe koje ispunjavanju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu /urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina su:

  1. JELENA PUHEK IZ ŽUPANJE, MLADENA POZAJIĆA 69,
  2. KATICA PITEŠA IZ GRADIŠTA, KRALJA ZVONIMIRA 128 i
  3. ANA ZOVKO IZ VINKOVACA, IVANA MAŽURANIĆA 24

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina održat će se u Centru za socijalnu skrb Županja, dr. Franje Račkog 30c dana 9. srpnja 2021. godine (petak) s početkom u 8,30 sati.

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina sastoji se od 3 dijela:

1. PRAKTIČNE PROVJERE RADA NA OSOBNOM RAČUNALU

- max broj bodova 5.

2. PISANE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE RADNOG MJESTA KOJE SE SASTOJI OD PISANE PROVJERE ZNANJA IZ PODRUČJA:

1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne Novine, broj: 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17.,130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.)

2. Obiteljski zakon (Narodne Novine, broj: 103/15. i 98/19.)

3. Zakon o udomiteljstvu (Narodne Novine, broj: 115/18.)

4. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne Novine, broj: 70/17. i 126/19.)

5. Zakon o sudovima za mladež (Narodne Novine, broj: 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19.)

6. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine, broj: 47/09.)

- U zadanom roku od 30 minuta potrebno je odgovoriti na pitanja iz navedenih zakonskih tekstova. Max broj bodova 10

3. RAZGOVOR S POVJERENSTVOM (INTERVJU)

- max 5 bodova.

POVJERENSTVO

Obavijest - kandidati koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let