CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
KLASA: 112-02/21-01/3
URBROJ: 2196-126/2-21-16
Županja, 10. kolovoza 2021. godine

 

Temeljem Odluke ravnatelja Centra za socijalnu skrb Županja, KLASA: 112-02/21-01/2, URBROJ: 2196-126/2-21-1 od 14. lipnja 2021. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi slijedeću

 

O B A V I J E S T

 

Razgovor s Povjerenstvom (intervju) održat će se 12. kolovoza 2021. godine u Centru za socijalnu skrb Županja, Dr. Franje Račkog 30c s početkom u 7:30 sati.

Razgovor (intervju) obavit će se sa slijedećim kandidatima:

1. MARKO OSTROGONAC IZ ŽUPANJE, J. J. STROSSMAYERA 31

2. MIHAELA BIČANIĆ IZ ROKOVACA, VINKOVAČKA 79 

 

POVJERENSTVO

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let