CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
KLASA: 112-02/21-01/8
URBROJ: 2196-126/2-21-7
Županja, 6. prosinca 2021. godine

 

Temeljem Odluke ravnatelja Centra za socijalnu skrb Županja, KLASA: 112-02/21-01/8, URBROJ: 2196-126/2-21-1 od 16. studenog 2021. godine za primanje u radni odnos socijalnog radnika na neodređeno puno radno vrijeme, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Kandidati (osobe koje ispunjavanju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu /urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) prijavljeni na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-02/21-01/8, URBROJ: 2196-126/2-21-2 od 19. studenog 2021. godine koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina su:

1. JELENA PUHEK IZ ŽUPANJE, MLADENA POZAJIĆA 69

 

DETALJNIJE:

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let