// // //

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
Dr. Franje Račkog 30C, Županja
OIB: 08142078422

KLASA: 406-01/18-02/20
URBROJ: 2196-126/2-18-3
Župania, 3.10.20l8.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(evidencijski broj EU-4/18)

 

Predmet nabave: Nabava osobnog vozila za potrebe Centra za socijalnu skrb Županja

Opis predmeta nabave: Predmet nabave je nabava osobnog vozila za potrebe CZSS ŽU, sukladno Troškovniku - Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovom Pozivu za dostavu ponuda. Predmet nabave će djelatnici centra i tim za udomiteljstvo koristiti u radu s pripadnicima ciljne skupine, čime će se osigurati prisutnost stručnjaka na terenu, koja je prijeko potrebna održavanju postojeće mreže udomiteljstva te širenju i jačanju iste. Ponuditelji su obvezni Naručitelju ponuditi isključivo nova i nekorištena vozila. Ponuditelj je dužan priložiti uz vozilo svu dokumentaciju koja je potrebna za postupak registriranja vozila. Dokumentacija se predaje prilikom potpisivanja primopredajnog zapisnika.

 

Detaljni poziv:

Poziv na dostavu ponude

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Ponudbeni list

Troškovnik

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let